13e eeuwse beschilderde schoen uit Leiden

Producten

Cuir Connu kan u op meerdere vlakken van dienst zijn:

Cuir Connu geeft advies op het gebied van verzamelmethoden, bewaren en behandeling van leermateriaal tijdens opgravingen. Daarnaast kan Cuir Connuingehuurd worden voor het analyseren van leermateriaal. Afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van het materiaal kunnen er de volgende fasen in onderzoek onderscheiden worden.

  Quickscan: bij grotere hoeveelheden materiaal wordt eerst een quickscan uitgevoerd In het hierbij behorende briefverslag wordt beschreven wat de kwaliteit is en welk materiaal in aanmerking komt voor vervolgonderzoek;
  Analyse: aan de hand van dit selectievoorstel wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald welk materiaal geselecteerd wordt voor de analyse;
  Rapportage: de basisresultaten van de analyse worden beschreven in de rapportage. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan deze rapportage uitgebreid worden met eventuele specifieke onderzoeksvragen die van toepassing zijn op het betreffende onderzoek;
  Tekeningen: naar aanleiding van de quickscan- of analysefase wordt in het selectievoorstel ook voorgesteld om bepaalde fragmenten of complete voorwerpen te tekenen. De tekeningen worden aangeleverd in Illustrator-format en zijn direct geschikt om als illustratie in een tekst of catalogus te dienen;
  Conserveren: naar aanleiding van de analyse wordt ook voorgesteld om bepaalde fragmenten of complete voorwerpen te conserveren. Het geselecteerde leer worden standaard geconserveerd met PEG 600. In overleg is het mogelijk om het materiaal te laten vriesdrogen of een combinatie van beide methoden;
  Restaureren: indien de kwaliteit en compleetheid van het materiaal goed is, is het mogelijk om complete voorwerpen te laten restaureren.
email: info@cuirconnu.nl - kvk-nr 343628454